KONSULTACJE SPOŁECZNE W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM

Więcej o gorzowskich konsultacjach społecznych

Konsultacje społeczne są czymś więcej niż okazją do zgłoszenia własnej opinii. Dzięki nim możecie Państwo poznać zdanie innych osób oraz dowiedzieć się więcej na temat planów i działań władz miasta. 

Czego mogą dotyczyć konsultacje?

Tematyka konsultacji społecznych może obejmować wiele obszarów. Rozmowy urzędników i ekspertów z mieszkańcami dotyczą zazwyczaj kierunków rozwoju miasta, przebudowy ulic, zagospodarowania parków czy oferty instytucji kultury. Konsultacje przeprowadzane są w sprawach ważnych dla miasta i jego mieszkańców, a zwłaszcza w kwestiach takich jak:

- uchwalanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

- opracowanie miejskich dokumentów strategicznych, 

- dokonywanie oceny oddziaływania inwestycji na środowisko, - tworzenie programu współpracy z organizacjami,

- planowanie zmiany granic gmin lub miasta czy tworzenia nowych dzielnic,

- aktualizacja Regulaminu Konsultacji Społecznych (co najmniej raz na 4 lata).

Jak długo powinny trwać konsultacje?

Proces konsultacji musi trwać minimum 21 dni. 

Kto może wziąć udział w konsultacjach?

W konsultacjach może uczestniczyć każda osoba, która jest nimi zainteresowana, chce zabrać głos i mieszka w Gorzowie. 

Kto może zainicjować konsultacje?

Zazwyczaj inicjatywa wychodzi ze strony władz miasta. Wniosek o przeprowadzenie konsultacji mogą złożyć również:

- mieszkańcy - grupa min. 50 osób mieszkających w Gorzowie,

- organizacje pozarządowe - min. 3 organizacje działające w Gorzowie w zakresie prowadzonej działalności statutowej,

- Komisja Rady Miasta - której zakres działania obejmuje sprawę będącą przedmiotem wniosku o przeprowadzenie konsultacji.

W jakiej formie odbywają się konsultacje?

Poza zgłaszaniem opinii za pośrednictwem tej strony, mogą Państwo wziąć udział w spotkaniach warsztatowych, rozmowach na punktach konsultacyjnych lub złożyć swoje propozycje na piśmie. 

Gdzie szukać informacji o prowadzonych konsultacjach?

O trwających konsultacjach można dowiedzieć się z oficjalnej strony miasta (www.gorzow.pl) oraz Facebooka Przystań na konsultacje i Gorzów Przystań. Informacje publikowane są również w mediach, a także w formie plakatów i ulotek umieszczanych w różnych punktach miasta. 

Jeśli chcą Państwo dowiedzieć się więcej, zachęcamy do odwiedzenia zakładki Do pobrania, w której na bieżąco umieszczamy akty prawne dotyczące konsultacji społecznych, a także raporty z zakończonych procesów konsultacyjnych.