Budżet obywatelski w GORZOWIE WIELKOPOLSKIM

ETAPY BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

Kampania informacyjno-edukacyjna 18.01.2019 00:00
Zgłaszanie projektów 01.02.2019 00:00 03.03.2019 23:59
Weryfikacja zgłoszonych projektów 04.03.2019 00:00 19.04.2019 23:59
Prezentacja projektów 08.05.2019 00:00
Głosowanie 09.09.2019 00:00 23.09.2019 23:59
Ogłoszenie wyników 10.10.2019 11:10