BUDŻET OBYWATELSKI W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM

ETAPY BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

Kampania informacyjno-edukacyjna 18.01.2019
Zgłaszanie projektów 01.02.2019 03.03.2019
Weryfikacja zgłoszonych projektów 04.03.2019 19.04.2019
Prezentacja projektów 08.05.2019
Głosowanie 09.09.2019 23.09.2019
Ogłoszenie wyników 01.10.2019