Budżet obywatelski w GORZOWIE WIELKOPOLSKIM

BUDŻET OBYWATELSKI 2020 W PIGUŁCE

Budżet Obywatelski to coroczna dyskusja i decydowanie mieszkańców na co należy wydać część pieniędzy z budżetu miasta. Szczegółowe zasady oraz tryb przeprowadzenia tego procesu określa Uchwała Rady Miasta w sprawie Budżetu Obywatelskiego z 19 grudnia 2018 roku oraz Zarządzenie Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego ws naboru wniosków do Budżetu Obywatelskiego, które są dostępne w zakładce DO POBRANIA. Więcej informacji o poprzednich edycjach oraz aktualności związane z Budżetem Obywatelskim 2021 znajdują się na http://www.gorzow.pl/PL/3234/Dialog_spoleczny/ 

Opisy zadań, które zostaną poddane pod głosowanie znajdują się pod tym adresem . Głosowanie odbędzie się w dniach 9-23.09.2019r. Głosować mogli mieszkańcy Gorzowa, którzy ukończyli 13 rok życia. W odpowiedzi na postulaty mieszkańców, by wprowadzić dodatkowe narzędzia do weryfikacji kart do głosowania, wykaz dotychczas wymaganych danych głosującego, tj. imię, nazwisko, adres - został rozszerzony o jego miejsce urodzenia oraz imię matki i imię ojca. Maksymalnie możemy oddać cztery głosy:

- jeden głos na zadanie z kategorii: Zamoście, Zakanale, Śródmieście/Centrum, Piaski, Staszica, Wieprzyce, Manhattan, Górczyn, Osiedle Słoneczne, Dolinki. 

- jeden głos na zadanie z kategorii Oświatowej,

- jeden głos na zadanie twarde z kategorii Ogólnomiejskiej,

- jeden głos na zadanie miękkie z kategorii Ogólnomiejskiej.

W związku z tym, że wszystkie kategorie znajdują się na jednym formularzu papierowym lub elektronicznym, to głosy też będą ważne, jak oddamy trzy, dwa lub jeden.   

NOWE ZASADY BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

Tegoroczna, ósma edycja budżetu obywatelskiego będzie przeprowadzona na nowych zasadach, które wymogła zmiana ustawy o samorządzie gminnym.

W ramy nowych przepisów, zostało wpisane wszystko to, co dotychczas było wypracowane z gorzowianami i sprawdziło się. Zaczynamy, więc tak jak zwykle, naborem, weryfikacją, potem pojawiają się nowości: tryb odwoławczy, spotkania dyskusyjne z możliwością tzw. sieciowania i na koniec obowiązkowe głosowanie.

 

Nabór na starych zasadach

Od 1 lutego do 3 marca br. mieszkańcy składają wnioski wraz z listą poparcia, na której podpisuje się 20 gorzowian. Tutaj poruszamy się wyznaczonymi do tej pory ścieżkami, czyli zgodnie z obowiązującymi dotychczas zasadami. Formularze są dostępne w zakładce DO POBRANIA. Tam też znajduje się Cennik miejski, który będzie pomocny przy szacunkowej wycenie pomysłu. Ponadto zapraszamy na Maraton pisania wniosków 12 lutego w godz. 17.00 – 19.00 w sali 201 Urzędu Miasta przy ul. Sikorskiego 3-4. Kwota przeznaczona na budżet obywatelski też jest wyliczana na starych zasadach i w tym roku wynosi prawie 6,4 mln zł.   

 

Ile pieniędzy do wydania?

Prawie 6,4 mln zł, w tym 5 750 000zł na realizację zadań i 625 376 zł na rezerwę na różnice poprzetargowe.

Jakiej kwoty nie można przekroczyć?

402 500 zł na zadanie twarde i 20 000 zł na zadanie miękkie w kategorii: Zamoście, Zakanale, Śródmieście/Centrum, Piaski, Staszica, Wieprzyce, Manhattan, Górczyn, Osiedle Słoneczne, Dolinki.

1 150 000 zł na zadanie twarde i 20 000 zł na zadanie miękkie w kategorii Oświatowej.

525 000 zł na zadanie twarde i 50 000 zł na zadanie miękkie w kategorii Ogólnomiejskiej.

Możesz się odwołać

 Złożone wnioski zostają poddane pod weryfikację i pod koniec kwietnia br. zostanie opublikowany wykaz wszystkich zgłoszonych zadań wraz z opinią pozytywną lub negatywną z uzasadnieniem. Wnioskodawca może odwołać się od negatywnej opinii. Na napisanie pisma do Prezydenta Miasta ma 14 dni. Wniosek ponownie jest weryfikowany, a wnioskodawca odpowiedź otrzymuje 7 dni przed spotkaniem dyskusyjnym w kategorii, do której zgłosił swój pomysł.

 

Sieciowanie buduje

Mieszkańcy nie będą mogli już jednomyślnie zdecydować o rezygnacji z głosowania i wyborze zadań do realizacji. Ale dzięki tzw. sieciowaniu, czyli łączeniu projektów będą mogli podczas spotkań dyskusyjnych i debaty o rejonie dojść do porozumienia, które zaowocuje skierowaniem do głosowania tylko jednego, połączonego projektu. Pozostałe projekty mogą być wycofane przez swoich wnioskodawców. W ten sposób kwota maksymalna zostanie wykorzystana w całości, wnioskodawcy nie rywalizują między sobą i mają gwarancję wygranej połączonego projektu. Dogadując się w ten sposób, co roku zyskują wszyscy, a osiedle zmienia się tak, jak chcą tego mieszkańcy. Czy gorzowianie są gotowi na taki scenariusz? Dowiemy się już w maju i czerwcu, wtedy odbędą się spotkania dyskusyjne.

 

Kto może stracić?

Na spotkaniach dyskusyjnych są oczywiście możliwe jeszcze dwa scenariusze, mniej korzystne, gdy część projektów jest połączonych, a część nie i walczą między sobą podczas głosowania lub w ogóle nie dochodzi do połączenia żadnych projektów. W obu takich przypadkach, raczej trudno będzie mówić o wykorzystaniu całej maksymalnej kwoty przeznaczonej na kategorię i przedyskutowanym wpływie mieszkańców na rozwój osiedla.     

 

Obowiązkowe głosowanie

Głosowanie odbędzie się we wrześniu. Oczywiście zdecyduje liczba zdobytych głosów. Do realizacji przejdą więc zwycięskie projekty w poszczególnych kategoriach, w tym połączone.  

 

Mieszkańcy ocenią

Czy nowa procedura sprawdzi się? Ocenią to sami mieszkańcy na przełamie października i listopada br. 

W zakładce DO POBRANIA znajduje się prezentacja obrazująca opisane powyżej zmiany regulaminu.